FAILOVER SSD HOSTING

FAILOVER SSD HOSTING

KHỞI ĐẦU

1 website
Dung lượng lưu trữ 2 GB
Backup hằng ngày
Băng thông không giới hạn
5 Sub Domian
99.9% hoạt động
Cở sở dữ liệu MySQL

TIẾT KIỆM

3 website
Dung lượng lưu trữ 5 GB
Backup hằng ngày
Băng thông không giới hạn
10 Sub Domain
99.9% hoạt động
Cở sở dữ liệu MySQL

CAO CẤP

5 website
Dung lượng lưu trữ 10 GB
Backup hằng ngày
Băng thông không giới hạn
15 Sub Domain
99.9% hoạt động
Cở sở dữ liệu MySQL

CỐT YẾU

10 website
Dung lượng lưu trữ 20 GB
Backup hằng ngày
Băng thông không giới hạn
20 Subdomain
99.9% hoạt động
Cở sở dữ liệu MySQL